บริการถ่ายภาพทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิช เช่น โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม

การท่าเรือ ขบวนการผลิตต่างๆ ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โฟโต้คอมเอเชียจึงเป็นบริษัทชั้นนำด้านการถ่ายภาพทางอุตสาหกรรม ภาพผลิตภัณฑ์ ผู้คน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาคพื้นและทางอากาศ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ ในโรงงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภาพบุคคลเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมไปถึงการจัดทำงานนำเสนอแบบใช้ภาพเหตุการณ์จริงที่ไม่มีการจัดฉาก (Photojournalism)

เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางอากาศและการถ่ายภาพจาก “มุมสูง” ในตำแหน่งที่มีความละเอียดมาก รวมทั้งภาพพาโนรามามุมกว้างของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยและในเอเชีย ผู้ใช้บริการของเราเป็นประจำมีทั้งงานถ่ายภาพที่ตั้งโรงงาน สนามกอล์ฟ (แม้กระทั่งการถ่ายภาพแบบหลุมต่อหลุม) สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนและสนามเด็กเล่น รวมถึงอาคารภายนอก อื่นๆ

ด้วยการผสมผสานระหว่างทักษะการถ่ายภาพสตูดิโอแบบดั้งเดิมกับทักษะการถ่ายภาพทางอุตสาหกรรมจากสถานที่จริง ตลอดจนประสบการณ์ในการจัดวางสถานที่ด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่มีความเฉพาะตัว เราจึงสามารถถ่ายภาพชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ารูปถ่ายสตูดิโอ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ และมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งและฉากหลังที่เหมาะสม

รูปถ่ายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคุณภาพเยี่ยมจะเป็นการรับประกันความเป็นมืออาชีพในการจัดทำงานนำเสนอ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับบริษัท การขายผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้วัสดุเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดที่จัดเตรียมเพื่อใช้ในสื่อต่างๆ อินเทอร์เน็ต แผ่นพับผลิตภัณฑ์ และแผ่นพับโฆษณาของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

บริการถ่ายภาพทางอุตสาหกรรมของโฟโต้คอมเอเชีย ประเทศไทย สามารถดูแลแผนงานของคุณได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมภาพ ทำการปรับภาพด้วยระบบดิจิทัลเพื่อให้ได้ความสมจริงสูงสุด ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เพื่อจัดทำวัสดุสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง

 

บริการของเรายังรวมไปถึงการจัดทำงานนำเสนอในรูปแบบดีวีดี จัดทำเว็บไซต์บริษัท จดลิขสิทธิ์ ดูแลรักษาเว็บไซต์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อการนำเสนอของบริษัทในทุกแง่มุม

 

ภารกิจของโฟโต้คอมเอเชีย คือการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ช่วยประหยัดเวลาและคุ้มค่า ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการและความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจในคุณภาพและความสมจริง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

Send mail to: Webmaster with questions or comments about this web site.

Copyright©Photocomasia 1999.

More Photographers at PhotographySites.com
Call: +66851661065
Follow us