บริการผลิตวิดีโอ, ช่างถ่ายภาพวีดีโอ

โฟโต้คอมเอเชีย เป็นบริษัทมัลติมีเดียที่ให้บริการแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพวิดีโอทางอากาศสำหรับแหล่งอุตสาหกรรม โดยให้บริการตั้งแต่เสนอแนวคิดไปจนจบแผนงานในสาขางานต่อไปนี้:

 

•    การพัฒนาโปรแกรม/แผนงาน

•    การพัฒนา/การเขียนบท

•    การถอดเสียง/การแปล

•    การวางแผนงาน/การวางกำหนดการ

•    การผลิตวิดีโอเชิงอุตสาหกรรมในสตูดิโอ/กองถ่าย/ทางอากาศ

•    การตัดต่อเสียง/ภาพ (ดิจิทัล/อะนาล็อก)

•    การออกแบบกราฟิก/อนิเมชั่น

•    การลงเสียงเพื่อออกอากาศ/วิดีโอเทป/ซีดี/วิดีโอที่ถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เนต (Streaming Video)

 

โฟโต้คอมเอเชียได้พัฒนาทักษะการผลิตให้อยู่ในระดับสากล ด้วยประสบการณ์การทำงานหลายปีทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

Send mail to: Webmaster with questions or comments about this web site.

Copyright©Photocomasia 1999.

More Photographers at PhotographySites.com
Call: +66851661065
Follow us